Loading...
Segis Collection / Bàn / Cult tavolo

Cult tavolo

Bàn Cult đứng một mình hoặc có thể kết hợp với ghế Cult, cả hai đều tạo nên các đường nét hiện đại pha trộn một chút cổ điển. Khung sắt sơn tĩnh điện hoặc mạ crom với mặt bàn bằng các loại vật liệu khác nhau.

 

Discover More

Tutti i colori di Cult tavolo

BI - PLD

BI/RC - PLD

BO - PLD

BO/RC - PLD

NR - PLD

NR/RC - PLD

RC - PLD

RS - PLD

BI - PLM

BI/RC - PLM

BO - PLM

BO/RC - PLM

NR - PLM

NR/RC - PLM

RC - PLM

RS - PLM

BI - PHP

GC - PHP

NR - PHP

BI - PL9

BO - PL9

NR - PL9

Download Area