Loading...

Polo

Archirivolto Design

Ghế bành (xếp chồng) theo phong cách tươi mới và ghế đẩu (không xếp chồng) làm bằng nhôm đúc đùn với màu sắc đa dạng, lý tưởng cho các khu vực hành lang trong nhà hoặc ngoài trời và khu vực hồ bơi.

 

Designer

Archirivolto was founded in 1983 by Claudio Dondoli and Marco Pocci as industrial planning, design and architecture studio. The research on materials and processes, made by Archirivolto in order to reach the best balance between quality and price, accessible to a large public, is one of their main activities.

Discover More

Tutti i colori di Polo

08

11

23

68

04

18

46

32

06

20

17

27

33

34

36

26

05

21

Inspirations

Download Area